Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Založenie s.r.o.

Balík služieb "Založenie s.r.o. - kompletné založenie s.r.o." zahŕňa:

-          vypracovanie dokumentov:

-          zakladateľská listina pri jednoosobovej s.r.o., resp. spoločenská zmluva pri viacosobovej s.r.o.,

-          vyhlásenie správcu vkladu,

-          podpisový vzor konateľa,

-          súhlas so zápisom daňového úradu so zápisom spoločnosti do Obchodného registra,

-          plnú moc na zastupovanie pri vydaní súhlasu Daňového úradu so zápisom spoločnosti do obchodného registra,

-          plnú moc na zastupovanie pri zápise do Živnostenského registra,

-          plnú moc na zastupovanie pri zápise do Obchodného registra,

-          návrh na zápis do Obchodného registra,

 

-          vybavenie súhlasu daňového úradu so zápisom do Obchodného registra a registrácia dane z príjmu právnických osôb:

-          podanie žiadosti o vydanie súhlasu daňového úradu so zápisom s.r.o. do Obchodného registra,

-          vyzdvihnutie vydaného súhlasu z Daňového úradu,

-          zaregistrovanie spoločnosti na Daňovom úrade prostrednictvom jednotného kontaktného miesta (DIČ po zaregistrovaní Daňový úrad vydá do 30 dní),

 

 

-          vybavenie živnostenského oprávnenia:

-          podanie dokumentov na vydanie živnostenského oprávnenia,

-          podanie ľubovoľného počtu voľných živností v cene v rámci balíka „Založenie s.r.o. - kompletné založenie s.r.o.“, pri viazaných a remeselných živnostiach príplatok 7,50 EUR za 1 viazanú resp. remeselnú živnosť,

-          vyzdvihnutie vydaného živnostenského oprávnenia,

 

-          zápis do obchodného registra:

-          podanie návrhu na zápis do obchodného registra vrátane poplatku za zápis v cene v rámci balíka „Založenie s.r.o. - kompletné založenie s.r.o.“,

-          vyzdvihnutie prvého výpisu z Obchodného registra,

 

-        zaslanie dokumentov zapísanej s.r.o. konateľovi novovzniknutej s.r.o. 

www.sro-za-euro.sk