Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 Podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo je neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Každý podnikateľský subjekt je povinný viesť účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. Podnikateľská činnosť zahŕňa množstvo administratívnej činnosti, ako je vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika, odvody daní, výkazníctvo, štatistiky - všetko činnosti, ktoré vyžadujú odbornosť na vysokej úrovni a neustále vzdelávanie v dôsledku často sa meniacej legislatívy.

Podvojné účtovníctvo - niekto si povie zbytočné papierovanie. Možno pre tých, ktorým vedú účtovníctvo s oneskorením, napr. iba jeden krát do roka. Spoločnosť DIGITAL EKONOMIK, s.r.o. spracováva doklady priebežne. 
 

 
Pre nás je samozrejmosťou to, čo je pre iných problém.

Kdekoľvek v Bratislave, alebo blízkom okolí Vás v pravidelných intervaloch navštívime a vyzdvihneme si doklady na zaúčtovanie. Zaúčtujeme ich v podvojnom/jednoduchom účtovníctve.