Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 Podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo je neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Každý podnikateľský subjekt je povinný viesť účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. Podnikateľská činnosť zahŕňa množstvo administratívnej činnosti, ako je vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika, odvody daní, výkazníctvo, štatistiky - všetko činnosti, ktoré vyžadujú odbornosť na vysokej úrovni a neustále vzdelávanie v dôsledku často sa meniacej legislatívy.

Podvojné účtovníctvo - niekto si povie zbytočné papierovanie. Možno pre tých, ktorým vedú účtovníctvo s oneskorením, resp. iba jeden krát do roka. Spoločnosť DIGITAL EKONOMIK, s.r.o. spracováva doklady priebežne tak, aby podnikateľské subjekty boli mesačne informované o stave a "zdraví" svojho podniku. Len tak dokážu prijímať rozhodnutia, ktoré prispievajú k plynulému chodu firmy.
 

 
Pre nás je samozrejmosťou to, čo je pre iných problém.

Kdekoľvek v Bratislave, alebo blízkom okolí Vás v pravidelných intervaloch navštívime a vyzdvihneme si doklady na zaúčtovanie. Zaúčtujeme ich v podvojnom účtovníctve a zároveň pri účtovaní prevedieme všetky doklady do elektronickej podoby, aby ste ich mohli mať v prípade potreby stále pri sebe. Stačí, ak budete mať prístup na internet. Už nikdy sa Vám nestane, že prídete na rokovanie a nebudete mať pri sebe doklad z účtovníctva, ktorý budete potrebovať ako argument. Aj v pokoji domova si môžete urobiť rekapituláciu dňa, pozrieť faktúry alebo iné doklady, lebo ich budete mať v elektronickej podobe.

S nami budete mať všetky doklady pri sebe, stačí Vám na to iba počítač a internet.