Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Úvod

Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, zakladanie spoločností - odborné a zložité procesy vo svete administratívy. Pre spoločnosť DIGITAL EKONOMIK, s.r.o. je to každodenná činnosť.  DIGITAL EKONOMIK, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti administratívnej činnosti podnikateľských subjektov.

Pomáhame iným robiť to, v čom vynikajú – vo svojom biznise.
 
Spracovanie administratívy, vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovnícva je pre podnikateľov dané zákonmi a spracovanie účtovníctva a sledovanie legislatívnych zmien môže zbytočne zaberať Váš drahocenný čas. Preto sme tu my - DIGITAL EKONOMIK, s.r.o. Všetky administratívne, účtovnícke  a ekonomické činnosti vykonávame s radosťou a na odbornej úrovni. Kolektív odborníkov sa špecializuje na zakladanie obchodných spoločností, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo.  Aby sme si svoje vedomosti nenechávali iba pre seba, prostredníctvom odborne vedených kurzov zabezpečujeme odovzdávanie vedomostí iným.

Základná rovnica spoločnosti DIGITAL EKONOMIK, s.r.o.:

často opakované procesy + neustále odborné vzdelávanie = odbornosť na vysokej úrovni

sme jednotka vo svete čísel

sme1
www.uctovnictvo.org